Kottebo 1

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

I en stor fladdermusholk (en parningsholk), ca 2,5 m över marken i en björk.

Troligen är ungarna födda på vinden till vår stuga 30 m från holken. Sommaren 2017 räknade vi till 250 individer som lämnade vinden en kväll i juni. Då var det hög aktivitet under ca en månad, och till midsommar var de helt borta från vinden.

Fotona visar en hona med ungar som trillade ut från vinden vid sotning 20170628, och de otåliga kidsen i holken i år, fotat 20200717.

Platsinformation
fladdermusholk
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
En fladdermuskoloni eller? Det är svårt att missa. Dom kravlar runt holköppningen, piper, skiter och sen flyger dom i skymningen. Ungarna sakta och osäkert, de vuxna snabbt och elegant. Det verkar som att det blivit fullt med ungar i holken, de vuxna kommer inflygande i skymningen och lockar ut ungarna. Ev matar de också dom som inte är flygga.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
>50
Vet du vilken art som finns i kolonin

Dvärgpipistrell. Ett par biologer tyckte att de kunde avgöra det.

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
20170628, föll från vinden
20170628, föll från vinden, med ungar
Holken 20200717
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
SVT