Krokamargit

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

På vinden. Aldrig sett det men man hör det.

Ibland hamnar de på övervåningen så man måste bära ut dom.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (jag vill inte delta)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Tidningen