Ladugården

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Två st holkar på ladugården 

Platsinformation
ladugård
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio p4 Östergötland