lidingo

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Jag vet inte var de huserar men vi har hittat en död i källaren för något år sedan och förra sommaren 2020 en som kom in i mitt sovrum och troligen flög mot ljuset i rummet eftersom jag hade båda balkongdörrarna på vid gavel. Den kröp omkring på golvet men vi lyckades få ut den oskadd. Jag har inte sett fler men de bör ju finnas där …

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
2-5 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Hittat en död fladdermus.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Genom en granne