Lökvik, Tyrislöt

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Under taket på bägge sidor om huset (platt tak). 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej. 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja