Lovestad

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Denna fladdermus fanns på vår vind innan det varma sommarvädret kom. Den satt högst upp i taket o där blir mkt varmt när solen står på, (papptak).
Det är en gammal trelängad gård så det finns gott om "gömställe" där. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
bat
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.