Maskinhall

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Mellan dörrarna på en maskinhall, de föll ut när jag öppnade.

Platsinformation
ladugård
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Pipistrellus pygmaeus, dvärgpipistrell

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus pygmaeus
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Sara Couisins, Stockholms universitet.