Mbv 220

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Under taknockplåten (pannplåt) på ett bebott 1,5 plans hus mot båda gavlerspetsarna.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Vanlig fladdermus, utifrån lokal och beteende. Vistas bara vid huset på sommar/höst, huset ligger på sluttningen av en rullstensås. 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Fladdermus i norrbottens kustland
Fladdermus i norrbottens kustland
Fladdermus i norrbottens kustland
Fladdermus i norrbottens kustland
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)