Minneberg

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

They seem to live in a big old maple tree between Svartviksslingan 25 in Minneberg in Stockholm, Sweden and Ulvsundasjön (Mälaren) which is right next to the building.

Platsinformation
träd
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
I see bats flying around outside my window every spring, and sometimes other times of the year. I think they live in a big old maple tree near my window. They seem to be catching insects over the lake, which is right outside. Especially near sunset and especially in the spring.
Vet du vilken art som finns i kolonin

Don't know. I usually see one or several.

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
radio -tv -newspaper -online news -social media - other