Mjösjö

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

I ett av våra uthus vid fritidshuset. Fladdermössen bor där varje sommar.

Platsinformation
ladugård
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
6-10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Jag är osäker på hur många år de bott där eftersom vi köpte stugan förra sommaren. Tidigare ägare berättade att de "alltid" bott där. Vi har både sett dem, hört dem, sett spillning osv. Men det gick inte att välja flera värden gällande observationer. Jag vet inte hur många individer som bor där, men deg är flera. Kan mycket väl vara fler än 20. Jag vet inte vilken sorts fladdermöss det är.

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
roost
roost
roost
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.