Njutånger

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Mellan ytter och innertak och i väggen. Fladdermusen har bott i vår stuga så länge jag kan minnas, så åtminstone 40-45 år.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag hörde en fladdermus (utan detektor)
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Jag har sett dem tidigare och känner igen ljuden när de kryper in längs innertaket.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Vet inte vilken art. Det brukade vara ganska många men jag tycker att mängden ljud har minskat så jag tror det är färre fladdermöss nu. Några verkar också ha flyttat från taket till väggen. 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Gjorde en Google-sökning på fladdermöss