Norens ateljé

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Mellan yttertak och innertak. Där panelen slutar är en smal glipa upp till simsen. På en sträcka av ca fyra meter syns spillning på vägg och fönster. I mitten på juli hörde jag tissel och tassel från takfoten och nån enstaka fladdermus ( svårt att veta antal) som flög cirkulerande runt om. Nån månad tidigare hörde jag också liknande ljud men inte så i härdigt. Ikväll hördes inget men det var många som flög hej vilt runt om ganska nära oss och inte så särskilt högt. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Många fladdermöss och spillning. Hört ljud likt tissel och tassel vid flera tillfällen
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej, jag är en glad amatör. 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Jag googlade när jag upptäckte att vi verkade ha en koloni och hörde det märkliga ljudet i skymningen.