Norstäppan

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Guys hanging In the attic around chimney. Also seen several flying around house in evening/nights. Droppings in the attic. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Have also heard them without detector, seen them flying, and also seen them hanging in the attic during hibernation.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

No, hopefully you can help me😀

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Norstäppan,
bat
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
From Naturhistoriska Riksmuseet, searching info on bat species.
Uncertain about monitoring, it's a summer house and we only go there during spring, summer autumn a couple of weeks every year.