parasol

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

When we opened the parasol at our summer house we realized that a bat was sitting below the canvas. It sat there half asleep for more than 10 minutes with us right below before it finally flew away.

Platsinformation
annan
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
seen bat in parasol
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
bat
bat
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.