Pilevallsgården

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

I trädgården, antagligen i en rad med ca 7-8 äldre stora Lindar och Lönnar, alternativt i en stor Hängbok eller en stor Blodbok. Dom jagar på framsidan av huset (intill träden) som vätter mot åkrar. På samma plats jagar ofta svalor på dagen. 

Platsinformation
träd
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio