Pumphuset

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

De satte sig på sidan av pumphuset och klättrade upp till taket, sedan klättrade de in i en öppning

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej, men jag har ljudinspelningar av hörbart ljud från fladdermössen i flykt som låter som sång, inte ekolokaliseringsljud

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja