Sangwallen

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har massvis med platser i våra stugor som dom bor i. Favoritstälet är innertaket på balkongen, men dom brukar även befinna sig bakom fönsterfoder och i andra håligheter som finns i en timmerstuga.

Tyvärr har dom helt ratat våra fladdermusholkar som vi har placerat med förhoppning om att få mindre spillning på t ex balkongen.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Vi ser dom flyga varje kväll, det är fullt med spillning och vi hör hur dom gnisslar på dagarna.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Vet du vilken art som finns i kolonin

Tyvärr vet vi inte vad det är för art. Antalet är väldigt svårt att uppskatta, men vi har tidigare sett ett väldigt stort antal när vi städade på loftet och skulle slänga två förstörda spånskivor. Tyvärr ovetande om att det hade blivit deras boplats.

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Min mor tipsade mig.