Skirgöl

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Sannolikt i mellanvägg/tak i huset samt en koloni i ladans vägg.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Den har funnits här länge och många observationer har gjorts.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Tidningar.