Skorsten

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Under plåten vid skorsten på min fastighetg

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Det syns på vinden nedanför skorsten. Där är gott om spikning. Vet inte hur många då man inte kan se dom inneifrån.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Radio.