Stenbacken

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har övervintrande fladdermöss mestadels varje år i taket av vår vind i boningshus byggt i början av 1900-talet.

Under sommarsäsongen är de inte här numera, men tidigare år har de då och då hållit till i taket även på sommaren. 

Några olika platser i huset har de haft sin hemvist på. Första året (på 1980-talet) vi såg kolonin var det på en plats under takfoten som vetter åt väster. Då räknade vi till över 100 ex när de flög ut vid skymningen.

Numera har de flugit in under takfoten i det sydöstliga innerhörnet. Huset har formen av ett kryss.

Vi bor på sydvästsidan av Hunnebergs rasbrant. Det finns många grottliknande kalkschakt i omgivningarna som fladdermössen använder sig av.
Vi har inomhus noterat aktivitet i form av rörelser och ljud både sommar- och vintertid. Särskilt när det blir kallare på vintern och vi värmer upp rummet där de har sitt tillhåll i takutrymmet ovan. Några gånger har fladdermöss lyckats ta sig ut mellan stockar och flyga runt i bostaden.

Vi noterar flygande fladdermöss i omgivningarna längs bergskanten varje sommar. Flyttade hit år 1980.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
11-25
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Via Naturmorgon på Instagram.