Stockamöllan

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

The roost is located in the roof space of an old mill. There is a large open space in the attic with openings leading out to the water. Lots of bat droppings were found.

Platsinformation
annan
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg fladdermus spillning
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Bats are also seen flying around in the area. 11 species have been found.
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Facebook