stuga

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har i vår stuga så länge jag kan minnas haft fladdermöss. De har funnits inne i huset men de senaste åren har de bott utomhus. För två år sedan satte vi upp fyra holkar och vi såg i går kväll flygande fladdermöss. Jag förstår inte hur jag ska göra rapporten till er så jag hoppas ni kan lägga in den. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en fladdermöss i byggnad eller träd.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
roost
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.