Stugan i Hårte

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har under många, många år noterat att vi har fladdermöss i en vägg. Det är bakom en varmvattenberedare och på ett ställe där huset har två väggar (tillbyggt). Vi bytte tak för ett antal år sedan men det syntes just ingenting av fladdermöss sa de som bytte. Dock hittade fladdermössen tillbaka och det krafsar och har sig därinne. Vi har inte sett så många men en gång kom en liten en (som en liten mus) in av misstag. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag hörde en fladdermus (utan detektor)
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

No

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
TV