Torgestad

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

 

Vet inte var kolonin bor.

Men jag har sett fladdermöss under alla somrar jag har bott i vår sommarsstuga. I alla fall de senaste 40 åren och jag såg inte att någon hade rapporterat från vårt område.

Platsinformation
annan
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej.

Vi ser de bara mot den mörka natthimmeln där de ljudlöst fladdrar omkring.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
radio, Naturmorgon nu senast.