Tunsjön

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi har i många år haft fladdermöss på vinden i vår sommarstuga. De brukar flyga ut vid skymningen. En vår hittade vi en död som förirrat sig in på en kattvind. Vid midsommar Brukar det börja höras ett krafsande (tror att det är ungarna börjar bli större) uppe på vinden, men ännu inte i år, så i år är jag lite osäker på att de är kvar.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Har sett flygande, en död, spillning och hört krafsandet
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej