Vallbygränd

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

In my attic

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Night Butterflies remains under roost
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad spillning
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej