Vallenbodarna_005

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Det satt en anslagstavla på väggen och där, på baksidan satt den första fladdermusen som genast släppte taget (inringade skuggan på bilden).

 

Mer info på: http://ns1.bergsjodata.com/naturskyddsforeningen/VERKSAMHET/Rapporter/2019/rapp2019.htm.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej. Men se andra observationer från Vallenbodarna.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej