valvbro

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Det är en ordentlig vägbro med valv så höga att man kan stå i båten när man glider igenom.  .När jag var ung, på femtiotalet,  flög tusentals fladdermöss om kvällarna  över vattnet nedanför bro och ett hundratal meter längre ned. En fullständig svärm och jag har rott omkring med båt där på den tiden i svärmen.

Platsinformation
annan
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
> 10 år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag såg en flygande fladdermus
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
>50
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
bro
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
.