Västra Överrödå

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Det låg en fladdermus i tvättfatet på toaletten. Stugan används bara på helger normalt. Tveksamt hur den kommit in.

Platsinformation
hus / stuga
Hur länge har kolonin använts av fladdermöss:
bara i år
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Annan
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Hittade en fladdermus som levde. Lade ut den på skyddad plats och 1 timme senare har den flugit iväg.
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
1
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej.

Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Photos
Fyndplatsen
Nej (men någon annan kan inventera å mina vägnar)
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Facebook