Vet ej

Datum för observation
Roost Details
Ge specifika detaljer om platsen t.ex. ligger det på vinden, under takplattor, inuti byggnaden, i ett träd, under bark av ett träd:

Vi ser fladdermöss flyga vid skymning utanför vårt hus. Tror de bor i huset, vid/under tak. Vi hittade en fladdermusunge igår som tyvärr har dött nu. 

Platsinformation
hus / stuga
Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?
Jag hörde en fladdermus (med detektor)
Annan (Hur vet du att det är en fladdermöss koloni?)
Har sett flygande, hört och hittade en död unge
Hur många fladdermöss finns i denna koloni ungefär?
2-10
Vet du vilken art som finns i kolonin

Nej 

Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Ja
Hur hörde du om BatMapper (t.ex. tv, radio, tidning, sociala medier) Ge mer information.
Google