1

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Flygande runt mitt hus som de brukar göra såhär års. Klart väder.
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Av Sara Cousins