Ageröd, Höörs kommun

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
We have several different species of bats. Longeared and one smaller With small ears. They fly around my house at night and in the village.
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Photos
Fladdermus Ageröd
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Read about it online.