Älvefors

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Jag har sett flygande fladdermöss under alla år som jag har bott på den här adressen ( ca 25 år). >Nu har jag satt upp 2 st. holkar på min uthusvägg och där finns nu spillning.
Hur många fladdermöss såg du?
1
Photos
Fladdermusholk
Spillning