Ängelholm

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85, Större brunfladdermus 104, Vattenfladdermus 19, Sydpipistrell 4, Sydfladdermus 3

Annan (Vad observerade du?)
Autobox: Dvärgpipistrell 16, Nordfladdermus 85, Större brunfladdermus 104, Vattenfladdermus 19, Sydpipistrell 4, Sydfladdermus 3
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Skogsbältet är kantat av småhus och villabebyggelse och rymmer också en småbåthamn med båthus och brygga.

Hur många fladdermöss såg du?
>50
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja