Ånimskog

Date of Observation
Sighting Details
What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

Den hängde under taket till vårt torp, precis intill ingången av ett humlebo. Dagen därpå låg den död på marken. 

How many bats did you see?
1
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio