Anna och fladdermössen

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

no

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

en liten fladdermus flög i skymningen utanför fönstret

såg den ca 5 minuter

har sett fladdermöss här i flera år

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
i SVT nyheters app