Anna och fladdermössen

Date of Observation
Sighting Details
Do you know what species you observed?

no

What did you observe?
Additional question - Can you give further details on the observation e.g. behavior, habitat etc:

en liten fladdermus flög i skymningen utanför fönstret

såg den ca 5 minuter

har sett fladdermöss här i flera år

How many bats did you see?
1
How did you identify them
Visually Identified Bat
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
i SVT nyheters app