Arnemark

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Bifogar bild

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Fladdermus har kommit ner i kaminen
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Intill bäck och älv, finns många branta partier mot älven där fåglar har bon i typ sandjord. 

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Photos
Vilande fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Google