Attusa

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flög över ängsmark i närheten av bokskog

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
se.se