Augusti

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Flera fladdermöss flygande på gården när jag gick sen promenad
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Bor på gård i skogen, de flyger ofta omkring lågt i skymning/sommarnatt.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Kommer inte ihåg