Baggböle

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Flyger fram och tillbaka ut och in från nipan till en dunge i diagonal riktning.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flyger ut och in från/in i blandskogs klädd nipa.

Öppet landskap ut mot Umeälven strax nedanför Baggböleforsen och Notvarpsbron

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Inslag på radio P4 om forskning vart fladdermöss finns.
Googlade rapportera in fladdermöss.