Bålarna

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

maybe: Myotis brandtii, Epticus nilssonii och Myotis mystacinus. Eventuellt också Nyctalus noctula.

Annan (Vad observerade du?)
Fladdermus flygande
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja