Bat

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

They seemed to be catching other flying insects to feed on.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus