Bat in house

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Bat spend the day sitting inside room during the day

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus