Bat sighting

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

The sound was about 25 kHz

 

Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

De hörs nästan varje kväll när det blir mörkt, med detectorn( Magenta Bat4). Har sett en flyga längs med gatan.

De verkar finnas även på den andra kyrkogården, på andra sidan Malmslättsvägen. Har hört samma ljud på samma frekvens där.

 

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
radio