Bats in Abrahamsberg

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
several bats flying in the evening
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

They were flying nearby our apartment building in the evening, probably hunting for insects. I have several videos of them flying.

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
from a friend