Bats in Sundsvik

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

They seem to stay close to the roof of the garage. Have only seen them flying, sometimes heard them "squeeking".

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Visuellt identifierad fladdermus