Bergnäset

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nordfladdermus.

Annan (Vad observerade du?)
1 eller ibland 2 individer som flög över elljusspåret eller på andra ställen i närheten.
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

1-2 individer samtidigt. Födosökte över elljupåret och på andra ställen i närheten. Jag har flera inspelningar från olika tillfällen.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Ja
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio.