Bjärred

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Unfortunately not.

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Flying back and forth about 5 metres close to a barn.

Hur många fladdermöss såg du?
1
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Radio