Björkebacken har fladdermöss!

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

Nej

Vad observerade du?
Kan du ge mer information om observationen, t.ex. beteende, livsmiljö etc:

Hej,

de brukar komma på kvällen och flyga runt huset vid 22 tiden. :)  Ibland kan de flyga runt även på dagen, men det är sällsynt!

Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Hur identifierade du dem
Med en ultraljudsdetektor