Björnekullarna

DATUM FÖR OBSERVATION
Sighting Details
Vet du vilken art du såg:

No

Vad observerade du?
Annan (Vad observerade du?)
Feeding, crossing our garden back and forth
Hur många fladdermöss såg du?
2-10
Har du ljudfiler av inspelade fladdermöss?
Nej
Hur hörde du om BatMapper?: -radio -tv -tidning -online nyheter -sociala media - andra (ge detaljer)
Forskning.se